ចក្ខុវិស័យរបស់ស្ថាបនិក

ចក្ខុវិស័យរបស់ស្ថាបនិក

លោក គីម ប៊ុណ្ណា - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុន ខេ អិន ខេ ផែប ខេមបូឌា

ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីនាំផលិតផលដែលមានតំលៃសមរម្យនិងមានគុណភាពខ្ពស់មកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ងុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ទុយោឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងក្រុមបច្ចេកទេស និងផលិតកម្មបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ យើងបានបង្កើតផលិតកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់យើងដោយចាក់ឬសទីផ្សាររឹងមាំក្នុងការធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតបំពង់ទុយោរដែលមានគុណភាពធំមួយនៅលើពិភពលោក។ បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការច្នៃប្រឌិតកំពុងបង្កើនចំណែកទីផ្សារទាំងមូល។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការផលិតបំពង់យទុយោរយ៉ាងច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសម្រាប់វិស័យនានាដូចជាវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត កសិកម្ម រ៉ែ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត ដូចេ្នះ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបង្កើនកម្រិតផលិតកម្មដើម្បីឈានដល់កំរិតប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍។ ដូច្នេះតើយើងរៀនអ្វីខ្លះពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍?

K&K Pipe Cambodiaគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយគត់ដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតដែលបានចូលរួមក្នុងការកំណត់និងផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់នៃការពេញចិត្តរបស់អតិថិជននិងការទទួលយកនូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។ រោងចក្របំពង់ទុយោរ K&K Pipe Cambodia បានបង្កើតគោលការណ៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អ ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ផ្តល់នូវភាពពេញចិត្តអតិថិជន អ្នកលក់ អ្នកម៉ៅការ និងយើងមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម។ លើសពីនេះទៅទៀតនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងក៏មានតួនាទីយ៉ាងសកម្មផងដែរក្នុងវិធានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពតឹងរឹង ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព ឆ្ពោះទៅរកការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលមានគុណភាព។ ផលិតផលដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនយើងមានគុណភាពល្អ ធន់ និងមានរយះពេលយូរ។ ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់យើង បានបង្ហាញពីទស្សនវិស័យអនាគតភ្លឺស្វាង និងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះ។ យើងតែងតែទទួលយកបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងវឌ្ឍនភាពបច្ចេកទេស។ គុណតម្លៃ និងជំនឿរបស់យើងបានធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងមានការប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបន្ថែមតម្លៃខ្ពស់បំផុតការធ្វើសមាហរណកម្មឆ្ពោះទៅមុខ ក្នុងទីផ្សារសក្តានុពលរយៈពេលវែងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពល្អបំផុតការអនុវត្តគម្រោងលឿនជាងមុន។

ផលិតផលដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនយើងមានគុណភាពល្អ ធន់ និងមានរយះពេលយូរ។ ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់យើង បានបង្ហាញពីទស្សនវិស័យអនាគតភ្លឺស្វាង និងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងអាជីវកម្មមួយនេះ។ យើងតែងតែទទួលយកបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងវឌ្ឍនភាពបច្ចេកទេស។

គុណតម្លៃ និងជំនឿរបស់យើងបានធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងមានការប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបន្ថែមតម្លៃខ្ពស់បំផុតការធ្វើសមាហរណកម្មឆ្ពោះទៅមុខ ក្នុងទីផ្សារសក្តានុពលរយៈពេលវែងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពល្អបំផុតការអនុវត្តគម្រោងលឿនជាងមុន។