ព្រឹត្តិបត្តិពត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អាងស្តុកទឹក Tiger Water Sotutions ចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុន K&K PIPE លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា

Phnom Penh- October 28, 2021- In line with the Government’s vision of "provision of universal access to clean and safe water for all by 2030" and in line with the vision of Tiger Water Solutions and K&K Pipe Cambodia...

អាន​បន្ថែម

ក្រុមហ៊ុន ឥន្ទនូ (ខេមបូឌា) ត្រេឌីង បានចូលរួមជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

Cambodia is one of the countries in the world that has been hit hard by the epidemic of Covid 19. This difficult situation continues to affect many Cambodians, both in terms of mentality, livelihood and living situation.

អាន​បន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនទុយោ K & K ខេមបូឌាបានបើកសាខាចែកចាយឈ្មោះ ឥន្ទធនូ នៅស្រុកកៀនស្វាយ

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមហ៊ុនផលិតទុយោ K & K ខេមបូឌា បានបើកសាខាចែកចាយផលិតផលទុយោរ PE របស់ក្រុមហ៊ុន ឥន្ទធនូ នៅស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាលក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុនក៏មានបំណងពង្រីកបណ្តាញចែកចាយបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេស។

អាន​បន្ថែម